Onwa Tech chuẩn bị bàn giao công trình Paris Baguette đúng chất lượng và tiến độ

Ngày 23/11/2021, sau 33 ngày thi công, Công ty CP TTNT Onwa Tech đã hoàn thành công trình Cửa hàng Paris Baguette Nguyễn Thị Minh Khai và đang trong giai đoạn vệ sinh công nghiệp.

Đây là một công trình có yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết, Onwa Tech đã có thể thực hiện đúng cam kết về tiến độ và chất lượng với Khách hàng.